Studia o Książce i Informacji
(dawniej: Bibliotekoznawstwo)

Tom 36, 2017, ss. 282

 

Strony redakcyjne i spis treści (s. 1–7)

Artykuły

Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho, Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów (s. 11–27)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.1
Abstract 

Paweł Bernacki, Artists’ books, czyli czym jest owoc małżeństwa książki ze sztuką (29–44)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.2
Abstrakt

Marta Kowalska, Edynburg jako przykład miasta literatury: Edinburgh International Book Festival (45–56)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.3
Abstrakt 

Emilia Ohar, У пошуку нових форм: реалії українського ринку медіа для дітей (In the search for new forms: the realities of the Ukrainian market of children’s media) (57–71)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.4
Abstrakt 

Katerina Nikiszowa, Комунікативна модель сучасних природознавчих часописів для дітей на прикладі українського та польського пресовидання (Determination of popular science children’s periodic aim audience on the Ukrainian and Polish press markets) (73–89)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.5

Abstrakt 

Jakub Maciej Łubocki,  „Biblia królowej Zofii” – od rękopisu do formy cyfrowej (91–107)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.6
Abstrakt 

Katarzyna Jamrozik, Nie samą pracą drukarz żyje… Przedstawiciele zawodu w świetle humorystycznych jednodniówek okolicznościowych z okresu międzywojennego (109–123)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.7
Abstrakt 

Anna Lubińska, Stanisława Przybyszewskiego kontakty z polskimi wydawcami (125–149)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.8
Abstrakt 

Jan Kaczorowski, Gdy treść i forma idą w parze. O edytorskich i estetycznych walorach czasopisma „Oficyna Poetów” wydawanego w Londynie w latach 1966–1980 (151–179)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.9
Abstrakt

Marcin Kielan, Klasyk nieortodoksyjny. Estetyka książki w twórczości Andrzeja Heidricha (181–197)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.10
Abstrakt

Karolina Woźny, Czytelnictwo więźniów w Zakładzie Karnym w Rawiczu (199–123)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.11
Abstrakt

Anna Wałek, Przyszłość bibliotek i biblioteki przyszłości, czyli trendy kształtujące innowacyjne usługi biblioteczno-informacyjne w bibliotekach akademickich (225–237)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.12
Abstrakt

Komunikaty

Michał Muraszko, Małopolska oprawa „Liber de modo acquirendae divinae gratiae…” z księgozbioru arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego (241–246)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.13

Recenzje i przeglądy

Bożena Koredczuk, Badania humanistyczne w sieci, czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową (Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanuel Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017) (249–255)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.14

Bożena Hojka, Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… (Anita Has-Tokarz, Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Pol­sce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016) (257–261)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.15

Dorota Siwecka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” – Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, 15-16 maja 2017) (265–271)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.16

Dorota Siwecka, Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego „Funkcje bibliotek dawniej i dziś” (Wrocław, 22-23 listopada 2017) (173–282)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.17