Studia o Książce i Informacji
(dawniej: Bibliotekoznawstwo)

Tom 34, 2015 (ss. 164)

 

Strony redakcyjne i spis treści (s. 1-6)
Pobierz strony

ARTYKUŁY

Agata Ceckowska, Między tradycją a nowoczesnością. Maciej Buszewicz jako projektant książki (s. 9–25)
Abstrakt        Pobierz artykuł

Monika Jaremków, Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięknej (s. 27–39)
Abstrakt        Pobierz artykuł

Katarzyna Jamrozik, Żydowskie jednodniówki sportowe z okresu międzywojennego (ze zbiorów CBN Polona) (s. 41-53)
Abstrakt        Pobierz artykuł

Renata Aleksandrowicz, Okoliczności lekturowego dzieciństwa współczesnych seniorów na przykładzie wspomnień słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, (s. 55-72)
Abstrakt        Pobierz artykuł

Олександр Седляр, Перші руські сільські читальні в Галичині: розвиток ідеї, організація, діяльність (перша половина та середина 1870-х рр.) (s. 73-93)
Abstrakt        Pobierz artykuł

Еmiлiя Огар, Українська дитяча книга кінця XX–початку XXI ст.: літературно-видавничий «портрет» на тлі доби (s. 95-108)
Abstrakt        Pobierz artykuł

Aдаm Лoзинський, Автор і видавець у епоху цифрових комунікаційних технологій (на прикладі українських реалій) (s. 109-121)
Abstrakt        Pobierz artykuł

Anna Łach, Mediatyzacja nauki w prasie polskiej (1975) — popularyzacja czy nowinkarstwo?,  (s. 123-132)
Abstrakt        Pobierz artykuł

 

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Halina Rusińska-Giertych, Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku: spis scalony, poprawiony i uzupełniony Urszuli Paszkiewicz — cenne źródło do badań nad historią polskich bibliotek,  (s. 135-140)
Pobierz artykuł

Katarzyna Jamrozik, Bibliografia Polska 1901–1939, t. 16: Jednodniówki A–Ż, red. E. Dombek, H. Machnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014, (s. 141-146)
Pobierz artykuł

Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, (s. 147 – 151)
Pobierz artykuł

Renata Aleksandrowicz, Bogumiła Staniów, Jiří Trávníček, Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013), Host, Brno 2014, (s. 153-157)
Pobierz artykuł

 

Autorzy (s. 159 – 159)
Pobierz stronę