Skład redakcji:

Redaktor naczelny: Elżbieta Jamróz-Stolarska

Sekretarz redakcji: Dorota Siwecka

Rada Naukowa:

Małgorzata Komza (Wrocław)

Stefan du Château (Montpellier)

Jadwiga Sadowska (Warszawa)

Oleksandr Sedlyar (Lwów)

Bogumiła Staniów (Wrocław)