Teksty po zaopiniowaniu przez członków Rady Redakcyjnej są wysyłane do recenzentów zewnętrznych.

„Studia o Książce i Informacji” zamieszczają oryginalne prace badawcze z zakresu szeroko pojętej bibliologii, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki książki i sztuki edytorskiej. Drukowane są jedynie teksty niepublikowane. Wszystkie teksty przeznaczone do działów „Artykuły” i „Komunikaty” są recenzowane. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces). Swoją ostateczną opinię dotyczącą warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia recenzenci zamieszczają w formularzu recenzyjnym:

Formularz recenzyjny w formacie DOC

Formularz recenzyjny w formacie PDF