Recenzenci

Lista recenzentów opiniujących artykuły nadesłane do „Studiów o Książce i Informacji” aktualizowana jest co roku.

W latach 2005-2015 recenzentami artykułów byli:  Stefan du Chateau, Janusz Dunin, Małgorzata Góralska, Maria Kocójowa, Stanisław Kondek, Maciej Matwijów, Krzysztof Migoń, Zbigniew Nowak, Halina Rusińska-Giertych, Jadwiga Sadowska, Marta Skalska-Zlat, Anita Wicencjusz-Patyna, Anna Żbikowska-Migoń.

W latach 2016-2017 artykuły nadesłane do „Studiów o Książce i informacji” opiniowali:

Renata Aleksandrowicz, Mariola Antczak, Tomasz Bierkowski, Agnieszka Chamera, Katarzyna Domańska, Aneta Firlej-Buzon, Anna Gruca, Elżbieta Herden, Bożena Hojka, Tetiana Kachak, Małgorzata Komza, Katarzyna Krzak-Weiss, Maciej Majchrzak, Renata Piotrowska, Monika Polak, Maria Procyk-Kulczycka, Ewa Repucho, Halina Rusińska-Giertych, Jadwiga Sadowska, Dorota Siwecka, Klaudia Socha, Marta Špániová, Bogumiła Staniów, Mateusz Świetlicki, Krzysztof Walczak, Anita Wincencjusz-Patyna

 

Lista recenzentów zaktualizowana wraz z tomem 36 (2017).
[Wrzesień 2018]