Studia o Książce i Informacji
(dawniej: Bibliotekoznawstwo)


Tom 35, 2016, ss. 196

 

Strony redakcyjne i spis treści (s. 1–7)

Artykuły

Lidia Derfert-Wolf, Bazy bibliograficzne a POL-index. Plusy i minusy, szanse i zagrożenia (na podstawie doświadczeń BazTech) (s. 11–28)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.1
Abstract
bibliographic databasesBazTechPOL-indexcytation analysisscientific journals

Anna Komperda, Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na  potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN (s. 29–46)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.2
Abstract
scientific output of Wroclaw University of Science and TechnologyDONA databasePOL-onPolish Scholarly Bibliography

Julita Niedźwiecka-Ambroziak, Wpływ wykorzystania dotacji ministerialnych i  funduszy unijnych na kształtowanie się zbiorów w bibliotece uczelni niepublicznej (na  przykładzie biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu) (s. 47–63)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.3
Abstract
private university librariesEU grants in the libraryministerial grantslibrary management

Barbara Barańska-Malinowska,Wpływ systemu POL-on na dokumentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych (s. 65–80)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.4
Abstract
Polish Scholarly BibliographyScience Information SystemPOL-onbibliography of publicationsunit parameter evaluationscientific publications

Maria Małgorzata Maczkowska, Implementacja systemu COBISS w bibliotekach bałkańskich (s. 81–102)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.5
Abstract
COBISScomputerizationBalkan libraries

Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska, Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (s. 103–118)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.6
Abstract
university knowledge baseinstitutional repositoriessystem CRISintellectual output preservingacademic librariesuniversity achievementsresearch outputs

Aleksandra Zawadzka, Między lokalnością a potrzebami ministerialnymi — z doświadczeń rejestracji dorobku piśmienniczego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w roku 2015 (s. 119–132)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.7
Abstract
Bibliography of University of Wrocław Academic Staff’s PublicationsPolish Scholary Bibliography

Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk, Miejsce i zadania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w układzie uczelnia–System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on (s. 133–144)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.8
Abstract
Poznań University of Life SciencesMain Library of the Poznań University of Life SciencesInformation system for higher education POL-onReporting Module of Polish Scholarly Bibliography

Olga Konatowska-Ciszek, Oddziały informacji naukowej na polskich uczelniach państwowych: miejsce w strukturze organizacyjnej i zakres działania (s. 145–165)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.9
Abstract
scientific informationacademic librariesorganization of academic librariestasks of academic libraries

Jacek Willecki, Projekty biblioteczne uczelni publicznych finansowane ze środków krajowych i europejskich znajdujących się w dyspozycji instytucji szczebla krajowego i regionalnego w Polsce (s. 167–174)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.10
Abstract
external financing sources of the library projectsnational funds for the development of librariesEuropean funds for the development of librariespro-development activities of libraries

Recenzje i przeglądy

Halina Rusińska-Giertych, Irena Gruchała, „W tym streszczało się niejako moje życie”: lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863–1956) jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016 (s. 177–181)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.11

Katarzyna Jamrozik, Renata Bednarz-Grzybek, Kwestia kobieca. Rodzina, wychowanie, edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma „Bluszcz” (wybór za lata 1865–1905), Lublin 2016 (s. 183–186)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.12

Elżbieta Jamróz-Stolarska, Jubileusz sześćdziesięciolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej” (Wrocław, 23–24 listopada 2016) (s. 189–194)
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.13