W związku z rosnącą popularnością systemu identyfikacji naukowców ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w coraz większej liczbie baz rejestrujących dorobek naukowy (m.in. SCOPUS) nasza redakcja zwraca się z prośbą o dołączenie do tekstu publikacji również numerów ORCID autorów.

Instrukcję dotyczącą zakładania konta można pobrać tutaj:  ORCID – rejestracja

 

Redakcja zwraca również uwagę, że w art. 265 ust. 11 wchodzącej w życie 1 października 2018 r. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym zapisano:

11. Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli
informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem
elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami
określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1.  Informacje
wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.

Zgodnie natomiast z dokumentem Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik takim identyfikatorem zostanie właśnie ORCID. Istotna jest również informacja, że ww. ustawa obliguje samych autorów do uzupełniania danych o swoim dorobku w bazie ORCID, który będzie następnie przekazywany automatycznie do systemu POL-on na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych.

 

Więcej informacji na temat systemu identyfikacji można przeczytać m.in. w artykule:

E. Kluczycki, ORCID – identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć [online] „Warsztat Badacza” 19 cze, 2017, http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/orcid-identyfikator-ktory-kazdy-naukowiec-powinien-miec/ [dostęp 17.09.2018]