Historia czasopisma

„Studia o Książce i Informacji” mają już ponad sześćdziesięcioletnią tradycję. Stanowią kontynuację ukazującego się w latach 1955-2011 „Bibliotekoznawstwa” (seria Acta Universitatis Wratislaviensis) wydawanego nieprzerwanie przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.