Wytyczne dotyczące materiałów ilustracyjnych

 1. Schematy, proste rysunki graficzne:
  • powinny być dostarczone w pliku wektorowym (AI, EPS), możliwym do edycji, z czcionkami NIE zamienionymi na krzywe,
  • nie należy wklejać plików JPG, TIF, PNG, BMP (kopiuj-wklej z Internetu) itd. do programu Adobe Illustrator i zapisywać ich jako AI lub EPS.
 2. Fotografie:
  • należy dostarczyć jako pliki JPG, TIF lub PNG, w skali 1:1, z rozdzielczością 300 dpi w trybie kolorów RGB lub CMYK. Format pliku nie powinien przekraczać 20×28 cm. Zdjęcia powinny być ostre, z dobrą widocznością detali, bez ingerencji programów graficznych.
  • Ilustracje powinny być pozbawione wszelkich dodanych tekstów. Jeśli zdjęcie ma być opisane, lub mają być na nim zaznaczone jakieś partie lub elementy, należy do pliku z ilustracją dołączyć osobny plik z tekstem (Word, Open Office) oraz makietę/wglądówkę (np. mapy).
 3. Wykresy:
  • należy dostarczyć w formacie XLS (Excel) lub jako ilustrację wektorową (zob. pkt 1),
  • plik powinien zawierać dokładne zestawienie danych w formie tabeli z opisem oraz graficzny podgląd typu wykresu.
 4. Skany:
  • ilustracje w postaci skanów powinny być dostarczone w parametrach takich jak fotografie: JPG, TIF, w rozdzielczości min. 300 dpi, optymalnie 600 dpi.