Studia o Książce i Informacji
(dawniej: Bibliotekoznawstwo)
Tom 33, 2014

 

Strony redakcyjne i spis treści (s. 1 – 6)
Pobierz strony

ARTYKUŁY

Joanna Prokop, O kradzieżach w polskich bibliotekach i innych placówkach kultury na przełomie XX i XXI wieku (s. 9-23)
Abstract               Pobierz artykuł

Grażyna Knap, Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego (s. 25-45)
Abstract                Pobierz artykuł

Dariusz Kardela, Literatura rosyjska w Polsce. Próba charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa w latach 20072012 (s. 47–60)
Abstract               Pobierz artykuł

Oлександр Седляр, Важливі епізоди історії книговидання галицьких русинів 4050-х років ХІХ ст. (видавнича діяльність Якова Головацького) (s. 61–75)
Abstract               Pobierz artykuł

Olga Konatowska-Ciszek, Książka i ilustracja w oczach polskich ilustratorów debiutujących po 2000 roku  (s. 77–87)
Abstract               Pobierz artykuł

Joanna Skorupska, Działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i dostępności informacji publicznych  (s. 89–107)
Abstract               Pobierz artykuł

Leszek Kośny, Stan badań nad polskimi czasopismami pszczelarskimi  (s. 109–121)
Abstract               Pobierz artykuł

 

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Bogumiła Staniów, Monika Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na rynku wydawniczo-księgarskim Drugiej Rzeczpospolitej, Kielce 2014  (s. 125–128)
Pobierz artykuł

Bogumiła Staniów, Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012  (s. 129–132)
Pobierz artykuł

 

Autorzy (s. 133–133)
Pobierz stronę