Studia o Książce i Informacji
(dawniej Bibliotekoznawstwo)
Tom 32, 2013

 

Strony redakcyjne i spis treści (s. 1–6)
Pobierz strony

 

ARTYKUŁY

Olga Konatowska-Ciszek, „Don Kichot” Miguela Cervantesa — estetyka i ukształtowanie graficzne polskich edycji (s. 9–20)
Abstract              Pobierz artykuł

Katarzyna Setkowicz, Książka popularna wobec uwarunkowań prawnych i rynkowych hiszpańskiego Złotego Wieku — na przykładzie gatunku libros de caballerías (s. 21–29)
Abstract              Pobierz artykuł

Jakub Mikulski, Howard Phillips Lovecraft: autor, dzieło i jego recepcja wydawnicza w Polsce. Zarys problematyki (s. 31–43)
Abstract              Pobierz artykuł

ЛілЛія Сирота, Видання літературно-художніх творів українських письменниць у Галичині 1900–1914 рр. (s. 45–67)
Abstract              Pobierz artykuł

Katarzyna Szafińska, Ewolucja poglądów anglojęzycznych badaczy na dzieje private press (s. 69–86)
Abstract              Pobierz artykuł

Marta Kowalska, Warsztat twórczy Melchiora Wańkowicza — od pomysłu do publikacji (s. 87–92)
Abstract              Pobierz artykuł

Gabrielle Feltin, Joanna Janik, Emilie Manon, E-Science, perspectives et opportunités pour de nouvelles pratiques de la recherche en informatique et mathématiques appliquées (s. 93–106)
Abstract              Pobierz artykuł

 

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Bożena Hojka, Bibliologiczne wycieczki socjologa literatury (s. 109–115)
Pobierz artykuł

Halina Rusińska-Giertych, Encyklopedia Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki (s. 117–120)
Pobierz artykuł