Studia o Książce i Informacji
(dawniej Bibliotekoznawstwo)
Tom 31, 2012

 

ARTYKUŁY

Małgorzata Komza, Od Redakcji (s. 7–7)
Pobierz artykuł

Aleksandra Łamasz, Relacje między obrazem a tekstem w powojennych ilustrowanych edycjach liryków Juliana Tuwima (s. 11–28)
Abstract                 Pobierz artykuł

Jan Kaczorowski, Feliks Topolski jako ilustrator i artysta książki (s. 29–67)
Abstract                 Pobierz artykuł

Aneta Firlej-Buzon, Kultura radziecka na Dolnym Śląsku po 1945 w świetle materiałów źródłowych (s. 69–81)
Abstract                 Pobierz artykuł

Małgorzata Góralska, Tradycyjne typologie dokumentów jako narzędzie analizy i charakterystyki naukowych zasobów sieciowych (s. 83–96)
Abstract                 Pobierz artykuł

Marta Tyszkowska, Wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji z użytkownikiem w polskich bibliotekach uniwersyteckich (s. 97–112)
Abstract                 Pobierz artykuł

Anna Starek-Wróbel, Blog jako sposób na przełamanie stereotypu bibliotekarza (s. 113–125)
Abstract                 Pobierz artykuł

 

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Książka o czytaniu, czyli po co jest redaktor (s. 129–138)
Pobierz artykuł

Monika Jaremków, Realizm magiczny w nowym kontekście czyli o przekładach literatury iberoamerykańskiej w Polsce (s. 139–145)
Pobierz artykuł