Bibliotekoznawstwo
Tom 30, 2011

 

ARTYKUŁY

Tomasz Bierkowski, Złożone relacje nadawca–odbiorca oraz tekst–obraz w publikacjach traktujących o dziele sztuki (s. 9–17)
Abstract                  Pobierz artykuł

Ewa Repucho, Projektowanie książki orientalnej według Leona Urbańskiego (s. 19–38)
Abstract                 Pobierz artykuł

Jakub Jakubowski, Dawna polska ilustrowana książka przyrodnicza (XVII–XIX wiek) (s. 39–60)
Abstract                 Pobierz artykuł

Piotr Waszkiewicz, Przyczynek do dziejów recepcji niemieckich ilustracji w Polsce w XIX wieku (s. 61–79)
Abstract                Pobierz artykuł

Aleksandra Łamasz, W służbie realizmu socjalistycznego–ilustrowana książka literacka dla dorosłych jako narzędzie propagandy (s. 81–99)
Abstract                 Pobierz artykuł

Olga Schabowicz, Bibliografia zalecająca w Polsce — czy przestała być potrzebna? (s. 101–118)
Abstract                Pobierz artykuł

Monika Jaremków, O potrzebie księgoznawczych badań nad żydowską książką literacką w polskich przekładach w XX wieku (s. 119–132)
Abstract                Pobierz artykuł

Aneta Firlej-Buzon, Intencje twórców kolekcji dokumentów ulotnych i okolicznościowych Gabinetu Śląskiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (s. 133–143)
Abstract                Pobierz artykuł

Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Głód w czasach obfitości. Źródła informacji w podręcznikach do zajęć komputerowych (s. 145–155)
Abstract                Pobierz artykuł

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Małgorzata Komza, O czym mówią mistrzowie grafiki? (s. 159–164)
Pobierz artykuł

Bożena Hojka, Co można wyczytać z okładek? Rozważania wokół „Tysiąca polskich okładek” Aleksandry i Daniela Mizielińskich (s. 165–168)
Pobierz artykuł