Bibliotekoznawstwo
Tom 26, 2006

 

ARTYKUŁY

Bożena Koredczuk, Ewolucja zakresu pojęć „książka” i „biblioteka” w encyklopediach ogólnych drugiej połowy XVII i XVIII wieku (s. 7–28)

Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Edytor u schyłku ery druku (s. 29–36)

Dominika Sala-Wójcik, Uwagi o kryteriach estetycznej oceny czasopism (s. 37–48)

Ewa Repucho, Wolfgang Beinert – twórca współczesnych publikacji bibliofilskich (s. 49–70)

Ewa Walczak, Olga Siemiaszkowa – ilustratorka książek dla dorosłych

Monika Bargiel, „Potop” Henryka Sienkiewicza na scenach i ekranach: próba spojrzenia z perspektywy bibliologicznej (s. 71–84)

Agnieszka Łuszpak, Czechosłowackie  stowarzyszenia naukowe i zawodowe pracowników książki w okresie międzywojennym (s. 95–110)

Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Informacja o nauce na łamach czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (1828–1869) (s. 111–130)

Marta Pękalska, „Pojezierze” – zapomniane  wydawnictwo regionalne (131–140)

Aneta Firlej-Buzon, ‚Reports literature’ i ‚technical reports’ – zwiastuny szarej literatury (s. 141–152)

Agnieszka Chamera-Nowak, Zespół biblioteczny Zakładu dla Niewidomych w Laskach (s. 153–168)

Renata Piotrowska, Kształcenie biblioteczne i informacyjne w polskiej szkole – przegląd koncepcji (s. 169–178)